Nieważność umowy mBanku, odsetki ustawowe za opóźnienie od wezwania przedsądowego!

W dniu 4 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, sygn. akt XXV C 66/21 ) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF zawartej z mBankiem we wrześniu 2008 r.
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda ponad 243 tys. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd w pełni podzielił argumenty pełnomocnika strony powodowej o nieważności spornej umowy. Odsetki ustawowe za późnienie zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.