Nieważność umowy mBanku. Odsetki od wezwania przedsądowego!

W dniu 29 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha, sygn. XXVIII C 2920/21) wydał wyrok, w którym:

1.     ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z września 2006 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna;

2.     zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 104.483,81 PLN oraz kwotę 21.863,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

3.     zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 104.483,82 PLN oraz kwotę 21.863,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;

4.     rozstrzygnął, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Sąd w całości podzielił stanowisko powodów, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz każdego z powodów zwrot świadczeń, jako nienależnych. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Maria Rozbicka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.