Nieważność umowy mBanku

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 1670/20) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa zwarta przez powoda z BRE Bankiem S.A. w lipcu 2006 r. jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego mBanku S.A. na rzecz powoda ponad 399 tys. PLN i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lutego 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a także sprzeczna z art. 353(1) k.c.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od wezwania przedsądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.