Nieważność umowy kredytu Banku Millenium S.A.

W dniu 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 980/20) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił, że umowa zwarta przez powodów z Bankiem Millenium w listopadzie 2006 r. jest nieważna;
  2. Zasądził od pozwanego Banku Millenium na rzecz powodów ponad 114 tys. PLN i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Zadaniem Sądu przedmiotowa umowa jest nieważna jako sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a także sprzeczna z art. 353(1) k.c.

Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od wezwania przedsądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.