Nieważność umowy kredytu PKO BP bez klauzul przeliczeniowych!

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2023 r. (wydanym na posiedzeniu niejawnym) Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 655/18) ustalił nieważność umowy kredytu własny kąt hipoteczny zawartej z PKO BP we wrześniu 2008 r. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondycji i uwzględnił zarzut zatrzymania. Koszty zastępstwa procesowego zostały oczywiście zasądzone na rzecz klientów.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że dotyczy wzorca umownego z kwotą w CHF wskazaną w umowie, jednak umowa kredytu pozbawiona jest jakichkolwiek klauzul przeliczeniowych (zarówno dotyczących wypłaty, jak i spłaty kredytu)!

Bank oczywiście wypłacił złotówki, a kredytobiorcy również spłacali kredyt w złotówkach. Bank natomiast spłaty przeliczał standardowo według kursu tabelarycznego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.