Nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF d. GE Money Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 maja 2023 r. (I C 1158/18; SSO Agnieszka Gieral-Siewielec) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH S.A. ustalił nieważność umowy kredytu dawnego GE Money Bank S.A., uwzględnił w całości powództwo o zapłatę oraz obciążył pozwany bank kosztami procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie są znane motywy wyroku. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%, w tym sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przed wniesieniem powództwa.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.