Umowa d. Getin Banku nieważna

Na posiedzeniu niejawnym 17 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1108/19; SSO Paweł Pyzio):
1. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do waluty obcej z (…)
marca 2006 roku jest nieważna;

2. zasądził od Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz (…) kwotę 90.613,51 zł
oraz kwotę 11.405,86 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 września 2019 roku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 44 miesiące.