Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 23 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 1988/20, SSO Krzysztof Tarapata) ustalił niewazność umowy kredytu indeksowanego z maja 2008 r. zawartej z Bankiem Millennium i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu wraz z odsetkami za czas procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie trwało 33 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.