Nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z marca 2008 r.

W dniu 5 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski, XXVIII C 7582/22) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądane kwoty uwzględniając zarzut zatrzymania. Sąd oddalił w całości roszczenie odsetkowe. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank.

W zakresie oddalonego wyrokiem roszczenia zostanie wywiedziona apelacja.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące. Wyrok jest nieprawomocny.