Nieważność umowy Deutsche Banku

W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 6962/21) wydał wyrok, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z 2008 r.
  2. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 114.455,45 PLN oraz 125.451,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2024 r. do dnia zapłaty
  3. Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż umowa zawiera klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy. Powodowie zostali wystawieni na nieograniczone ryzyko kursowe, a bank posiadał arbitralność w ustalaniu kursów wymiany walut. Odsetki zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.