Nieważność umowy d. Raiffeisen Bank Polska S.A.

W dniu 30 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR Michał Maj, sygn. XXVIII C 13537/21) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w październiku 2007 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A.

2) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. PLN oraz 65 tys. CHF.

3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.