Nieważność umowy BRE Bank S.A. z 2006 r.

7 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Bonkowska; II C 2020/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w we wrześniu 2006 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie rzecz powodów (…) kwotę ok. 155 tys. PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. Dominika Helios. Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.