Wyrok prawomocny. Umowa Santander Bank Polska S.A. (d. Kredyt Bank S.A.) z 2007 r. jest nieważna. Odsetki od wezwania przedsądowego, zarzut potrącenia i zatrzymania nie został uwzględniony.

Dzisiaj tj. 12.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 420/22; SSA Marta Szerel) oddalił w całości apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 listopada 2021 r., sygn. akt II C 3182/20) ustalającego nieważność i zasądzającego na rzecz kredytobiorcy ponad 216 tys. PLN oraz 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty.

Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.

To był już 218 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka Sp.p. w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.