Nieważność umowy z Deutsche Bank

W dniu 6 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak, XXVIII C 2135/21) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że Umowa kredytu z czerwca 2007 r. jest nieważna;
2. zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwoty 241.121,83 PLN oraz 217.691,07 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 15 dnia od doręczenia pozwanemu odpowiednio pozwu i modyfikacji powództwa;
3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej, wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne. Zdaniem Sądu umowa po eliminacji klauzul przeliczeniowych nie może być wykonywana. W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. W sprawie bank skupił się głównie na kwestionowaniu statusu konsumenta. Kredyt m.in. był związany z dwiema nieruchomościami. Jedna z nieruchomości finansowana była uprzednim kredytem powiązanym z walutą udzielonym w banku, w którym kredytobiorca był zatrudniony.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.