Nieważność umowy Banku Millennium S.A.

W dniu 11 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Kaszak, XXVIII C 17631/21) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów wszystkie dochodzone kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 października 2021 r. do dnia zapłaty. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank.

Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej i przyznał, że klauzula indeksacyjna zawierająca niejednoznacznie określony warunek ryzyka walutowego godzi w równowagę kontraktową stron stosunku prawnego na poziomie informacyjnym, co stanowi o naruszeniu przez tę klauzulę dobrych obyczajów. Zdaniem Sądu Okręgowego klauzula przeliczeniowa skutkuje również asymetrycznym rozkładem ryzyka związanego z zawarciem umowy.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Natalia Dobrowolska. Postępowanie w I instancji trwało 28 miesięcy.