Niekorzystny wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 19.09.2023 r. (II CSKP 1627/22) Sąd Najwyższy w składzie Dariusz Pawłyszcze, Romuald Dalewski i Jarosław Sobutka (sprawozdawca) (sędziowie rekomendowani przez nową KRS) uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.07.2020 r. (VI ACa 768/19) ustalający nieważność umowy d. Polbanku z marca 2008 r.

W ustnym uzasadnieniu wyroku, sędzia sprawozdawca stwiedził, że orzecznictwo SN w sprawach „frankowych” nie jest jednolite, nie została wydana uchwała całego składu Izby, w związku z tym każda sprawa jest odrębna. Zdaniem sędziego nie ma powodu, aby umowy miały być uznawane za nieważne po tylu latach, zwłaszcza że nie były sprzeczne z prawem a przedsiębiorcy nie mogą być karani.

W umowie trzeba rozdzielać postanowienia indeksacyjne na klauzulę ryzyka i klauzulę spreadową, przy czym Sąd Apelacyjny ma rozważyć czy zamiast klauzuli spreadowej można wprowadzić kurs rynkowy albo kurs średni NBP. Utrzymanie umowy w mocy jako kredytu złotowego prowadziłoby bowiem zdaniem SN do „dziwnych rezulatów”, a nieważność umowy nie jest sankcją przewidzianą w art. 385(1) kc.

Uzasadnienie pisemne dopiero zostanie sporządzone, jednak z uzasadnienia ustnego widać, że SN w tym składzie nie akceptuje dotychczasowej linii orzeczniczej SN jak również nie bierze pod uwagę orzeczeń TSUE.

Sprawa wróci teraz do Sądu Apelacyjnego w Warszawie celem ponownego rozpoznania.

Sprawę prowadzi adwokat dr Jacek Czabański.