Do trzech razy sztuka… trzeci referent w sprawie wydaje wyrok stwierdzający nieważność umowy mBanku

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Michał Maj, sygn. XXVIII C 19942/22, poprzednie sygnatury III C 58/21, II C 1325/21) w dniu 18 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z mBankiem jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia powodów o skutkach stwierdzenia nieważności umowy. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców 11.902 zł  tytułem kosztów procesu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.