Bank Millennium ponownie przegrywa

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 3772/22) w dniu 9 sierpnia 2023 r. wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa z listopada 2006 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów zwrot zapłaconych kwot w łącznej wysokości prawie 500 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu w kwocie 11.834 PLN.

Sąd w ustnych motywach wskazał, że umowa jest niezgodna z ustawą jako sprzeczna m.in. z art. 69 prawa bankowego. Jednocześnie Sąd podkreślił, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musi być uznana za nieważną, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 18 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.