Nieprawomocna przegrana w sprawie kredytu d. Nordea Banku z 2010 r.

17 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 1120/20; SSO Andrzej Kuryłek) Sąd oddalił powództwo przeciwko PKO BP w sprawie umowy d. Nordea Bank Polska z 2010 r., uznając, że umowa jest ważna i uczciwa.

W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:

– w całości podpisuje się pod argumentacją wskazaną przez bank,

– sąd nie dopatrzył się, aby zapisy umowne w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza w sposób właściwy wynikający z dyspozycji przepisu 385 (1) k.c. kształtowały obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający interes powodów,

– sąd  nie dopatrzył się pokrzywdzenia, a tym bardziej rażącego pokrzywdzenia i wskazał, że w wielu sytuacjach trwanie w kredycie frankowym jest korzystniejsze niż trwanie w kredycie złotówkowym. 

Treść ustnego uzasadnienia nie odbiega od innych uzasadnień wyroków sędziego Kuryłka, pomimo tego, że Sąd Apelacyjny w Warszawie regularnie później zmienia jego wyroki.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 40 miesięcy.