Nieważność umowy PKO BP S.A. z podnoszonym przez bank argumentem negocjowania kursów.

W dniu 13 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Ewa Pawłowska, XXVIII C 13031/22) wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kat Hipoteczny z listopada 2004 r. oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 425.589,79 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 4 maja 2022 r. do dnia zapłaty. Kosztami sprawy w całości został obciążony pozwany bank. Sąd w całości podzielił stanowisko procesowe strony powodowej. Pomimo przedstawiania przez bank dokumentów mających wskazywać na negocjowanie kursów i zawieranie odpowiednich transakcji Sąd nie podzielił stanowiska banku w zakresie negocjowania kursów wypłaty kredytu. Zdaniem...

Dwie umowy kredytu indeksowanego zawarte z mBankiem w 2008 r. prawomocnie nieważne.

13 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 21/23; SSA Jacek Sadomski) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 października 2022 r. (II C 286/16; SSO Marcin Polakowski) co do nieważności dwóch umów kredytów indeksowanych i zasądzenia zwrotu zapłaconych kwot z odsetkami od złożenia modyfikacji powódzwa w 2020 r. oddalając apelację banku. Sąd oddalił jednak również apelację kredytobiorcy, w której żądano naliczania odsetek od wezwania przedsądowego z 2016 r. Sąd stwierdził, że żądanie zgłoszone wezwaniem przedsądowym nie było jednoznaczne i powoływało się na różne podstawy prawne roszczenia, zaś dopiero od doręczenia modyfikacji...