Ustalenie nieważności umowy mBanku

W dniu 2 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 97/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 15 kwietnia 2009 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie rzecz powodów kwotę 103.874,66 PLN oraz 127.963,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia zapłaty; III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. W...

Umowa kredytu Deutsche Banku prawomocnie nieważna

2 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 343/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2022 r. (XXVIII C 2690/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z października 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot kredytu. Wyrok w I instancji zapadł na posiedzeniu niejawnym, na podstawie dokumentów. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe poprzez przesłuchanie świadków biorących udział w zawarciu umowy oraz powodów. Sąd Apelacyjny podkreślił brak wypełnienia przez bank obowiązków informacyjnych oraz niedopuszczalność takiego sformułowania umowy, która pozostawia bankowi...