Umowa kredytu Deutsche Banku prawomocnie nieważna

2 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 343/22; SSA Tomasz Pałdyna) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2022 r. (XXVIII C 2690/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z października 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych kwot kredytu.

Wyrok w I instancji zapadł na posiedzeniu niejawnym, na podstawie dokumentów. Sąd Apelacyjny uzupełnił postępowanie dowodowe poprzez przesłuchanie świadków biorących udział w zawarciu umowy oraz powodów.

Sąd Apelacyjny podkreślił brak wypełnienia przez bank obowiązków informacyjnych oraz niedopuszczalność takiego sformułowania umowy, która pozostawia bankowi swobodę w kształtowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy.

Niestety Sąd Apelacyjny uznał, że odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy dopiero od momentu złożenia przed sądem oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, co nastąpiło dopiero na rozprawie apelacyjnej.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną. Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios oraz adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie trwało 24 miesiące, z czego 14 w postępowaniu apelacyjnym.