Ustalenie nieważności umowy mBanku

W dniu 2 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Dominiak; XXIV C 97/21), wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 15 kwietnia 2009 r. przez powodów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie rzecz powodów kwotę 103.874,66 PLN oraz 127.963,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia zapłaty;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. uznał, że pozwany ponosi koszty postępowania w całości a ich szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna gdyż narusza przepisy prawa cywilnego ponieważ przy jej zawieraniu nie była zachowana równość stron co zdaniem Sądu kłóci się z zasadą stosunków zobowiązaniowych. Sąd uznał, że pozwany bank posiadał dominującą pozycję zarówno przy zawarciu umowy jak i przy jej wykonywaniu.

Odsetki ustawowe Sąd zasądził od dnia następnego po dacie złożenia przez powodów oświadczenia, że są świadomi tego, że umowa jest nieważna i nie żądają jej utrzymania w dotychczasowym kształcie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p