Umowa d. Polbank EFG nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; XXV C 2449/19, później IV C 2338/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko d. Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Int’l AG).
Sąd orzekł, że umowa kredytowa z lipca 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna. Sąd jednocześnie zastosował teorię salda i uznał, że roszczenie o zapłatę nie przysługuje, dopóki kredytobiorca nie zapłacił bankowi więcej niż otrzymał kwoty kredytu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.