Umowa d. Kredyt Bank nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki; XII C 1656/18) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (d. BZ WBK)ustalił, że umowa kredytu Ekstralokum zawarta z d. Kredyt Bankiem jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda zwrot kwot do tej pory zapłaconych. Jako uzasadnienie Sąd wskazał, że bez wątpienia klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są abuzywne, co skutkuje ich wyeliminowaniem z umowy. Z kolei bez tych klauzul umowa nie może być dalej wykonywana, więc skutkiem abuzywności jest nieważność umowy. Sąd podzielił także pogląd TSUE wyrażony w sprawie p. Dziubak, że należy się kierować wolą konsumenta, co do skutków wadliwości umowy kredytowej, więc skoro powód chciał nieważności, to Sąd wobec wadliwości umowy nie widzi podstaw, aby utrzymać umowę w mocy bez klauzul indeksacyjnych. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi r.pr. Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański.