Umowa d. Getin Bank nieważna

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak; XXV C 746/19) wydał wyrok częściowy w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.
Sąd orzekł, że umowa kredytowa z czerwca 2008 r. zawarta przez powodów z pozwanym jest nieważna w całości. Sąd nie wydał natomiast wyroku co do roszczenia o zwrot zapłaconych rat kredytu z przyczyny skierowania pytań prawnych do SN w sprawie rozliczeń związanych z unieważnieniem umowy kredytu indeksowanego i zakresu zwrotu świadczeń przez strony. Aktualnie przedmiotem apelacji może więc być wyłącznie kwestia nieważności umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.