Wyrok prawomocny – umowa kredytu d. Polbank EFG z marca 2008 r. nieważna!

16 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 31/21; SSA Beata Waś) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 listopada 2020 r. (XXV C 2903/18; SSO Michał Jakubowski) w ten sposób, że poza ustaleniem nieważności umowy zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami za opóźnienie od dnia pouczenia przed Sądem I instancji. Jednocześnie Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwany bank zarzut zatrzymania i wypłata zasądzonej kwoty jest zależna od zwrotu przez kredytobiorców otrzymanej kwoty kredytu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć jeszcze skargę kasacyjną.

Sprawa trwała 34 miesiące w I instancji i 24 miesiące w II instancji.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.