Umowa z Eurobank nieważna

W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Maciej Wójcicki; XXVIII C 10215/21), wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z września 2008 r. zawarta z dawnym EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna,
II. zasądził od Raiffeisen Bank International AG na rzecz powodów zwrot wszystkich zapłaconych kwot w łącznej wysokości 94.527,81 PLN oraz 84.124,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 lutego 2021 r. (od dnia upływu terminu z wezwania) do dnia zapłaty,
III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia szeroko opisał wady prawne umowy, które zdaniem Sądu spowodowały, że umowa kredytu musiała zostać uznana za nieważną. Zdaniem Sądu w umowie nie została określona wysokość świadczenia, do spełnienia którego zobowiązani byli powodowie ani nie określono obiektywnego i weryfikowalnego sposobu ustalania tabel kursowych. Sąd wskazał, że umowa jest m.in. sprzeczna z art. 69 prawa bankowego.

Niemniej w uzasadnieniu Sąd podkreślił również, że niezależnie od powyższego w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, które określają główne świadczenia stron. W przypadku ich usunięcia umowa kredytu musiałaby upaść, gdyż w porządku prawnym nie istnieją przepisy dyspozytywne, którymi można taką umowę uzupełnić.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.