Umowa Millennium ważna, ale pozbawiona indeksacji

W dniu 18 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (Sędzia Ewa Oknińska, sygn. akt I C 834/20) stwierdził, że umowa Banku Millennium S.A. z lipca 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 163 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 18 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji są bezskuteczne.

Zważywszy, że roszczenie powodów o ustalenie nieważności umowy zostało oddalone, sąd zniósł koszty procesu między stronami.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki.