Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 18 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2930/18; SSO Anna Pogorzelska) zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych w wykonaniu umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2008 r. zawartej z Polbank EFG.

W toku postępowania kredyt został całkowicie spłacony w związku ze sprzedażą nieruchomości, kredytobiorca dokonał potrącenia i zmodyfikował powództwo celem zasądzenia na jego wyłącznie nadwyżki spłat ponad kwotę kredytu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie trwało 82 miesiące.