Umowa Banku Millennium S.A. nieważna

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygn. XXVIII C 5603/21:

1. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna,

2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2021 roku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 20 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.