Umowa Banku Millennium nieważna

1 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1188/18; SSO Agnieszka Rafałko) wydał wyrok, w którym zasądził od Banku Millennium S.A. solidarnie na rzecz powodów kwotę zapłaconych do tej pory rat kredytu, to jest blisko 270 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, ale oddalił roszczenie o ustalenie nieważności umowy.
Sąd uznał żądanie powodów za zasadne, gdyż umowa zawiera klauzule abuzywne dotyczące tabel kursowych. Pozwany jednostronnie kształtował tabele, której kursy nie były negocjowane z powodem. Miało to bezpośrednie przełożenie m.in. na saldo kredytu. Skoro umowa zawiera takie klauzule to należy uznać, że umowa jest nieważna (w Polsce nie dysponujemy przepisami pozwalającymi uzupełnienie takiej umowy).
W zakresie żądania ustalenia, że umowa jest nieważna, Sąd uznał, że powód nie ma w tym interesu prawnego, zwłaszcza, że dysponuje również roszczeniem dalej idącym, to jest o zapłatę, w tym zakresie.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Bielecki.