Umowa b. Millennium nieważna

30 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Jończyk, III C 910/20, w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium S.A. wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że umowa kredytu z lipca 2008 r. jest nieważna;
2. oddalił roszczenie o zapłatę,
3. zniósł wzajemnie koszty procesu.
Sąd krótko uzasadniając wyrok stwierdził, że podziela argumentację pozwu. Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank poprzez oddziaływanie władcze wpływające na wyznaczanie kursów mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców – co oznacza niedozwoloną ingerencję w stosunek umowny. Sąd uznał, że umowa jest nieważna ze względu na brak indywidualnego uzgodnienia warunków umownych, brak poinformowania o ryzyku kursowym i ryzyku zmiennej stopy procentowej oraz naruszenie interesu kredytobiorców.
W zakresie roszczenia o zapłatę Sąd wskazał, że dostrzega wzbogacenie po stronie powodowej, a nie po stronie banku, z uwagi na to, że wartość kredytowanej nieruchomości wzrosła, a kredytobiorcy nie nadpłacili kwoty udzielonego kredytu. Zasądzenie żądanych kwot na rzecz kredytobiorców, zdaniem Sądu, nastąpiłoby z pokrzywdzeniem kredytobiorców posiadających kredyty złotowe.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki.