Prawomocny wyrok: umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Teresa Mróz, Tomasz Pałdyna, Małgorzata Borkowska, VI ACa 912/19) oddalił apelację banku, a tym samym prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 czerwca 2019 r. (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 139/19) ustalający nieważność umowy.
Umowa jest nieważna z trzech powodów:
1. Jako sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. z art. 353 (1) k.c. – o wysokości zobowiązania kredytobiorcy decydował bank;
2. Jako zawierająca niedozwolone klauzule umowne, których eliminacja prowadzi do jej upadku;
3. W regulaminie zostało wskazane jaki podmiot zajmuje się publikacją stawki LIBOR, która miała zastosowanie do umów kredytu (Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów tzw. BBA). Tymczasem od 2014 r. nastąpiła zmiana operatora i obecnie stawka LIBOR jest administrowana przez ICE Benchmark Administration (IBA). Bank nie zmienił regulaminu i cały czas wykonywał umowę w takim samym kształcie. Umowa stała się zatem niewykonalna, co skutkuje jej nieważnością.
Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adwokat Jacek Czabański.