Prawomocna nieważność umowy kredytu d. Polbank EFG

Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Jolanta Pyźlak; VI ACa 1768/22) wyrokiem z 22 lutego 2024 r. podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z z 13 kwietnia 2022 r. (SSO Elżbieta Mojsa; XXV C 392/18) co do nieważności umowy kredytu d. Polbank EFG z maja 2008 r. na kwotę ok. 750 tys. zł.

Sąd Apelacyjny na wskutek apelacji pozwanego banku zmienił tylko okres zasądzenia odsetek za opóźnienie od dochodzonego przez kredytobiorców roszczenia w wysokości ok. 190 tys. zł i 105 tys. CHF na okres od dnia doręczenia pozwu (a nie wezwania przedsądowego) i modyfikacji powództwa oraz uwzględniając podniesiony przez bank zarzut zatrzymania.

Wyrok jest prawomocny. Bank może złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw. Anna Wolna-Sroka i adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w II instancji trwało 23 miesiące, a łącznie 73 miesiące.