Prawomocna nieważność umowy Getin Noble Banku!

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 22 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny (SSA Joanna Piwowarun-Kołakowska, sygn. V ACa 399/24) wydał wyrok częściowy, w którym oddalił apelację syndyka masy upadłościowej od wyroku w Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. XXVIII C 1501/21) w zakresie ustalenia nieważności umowy.

Warto dodać, że w trakcie rozprawie pełnomocnik syndyka masy upadłości Getin Noble Banku złożył wniosek o zawieszenie postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy. Adw. Anna Wolna-Sroka w trakcie rozprawy wniosła o oddalenie wskazanego wniosku z uwagi na jego bezzasadność. Roszczenie o ustalenie nieważności umowy nie podlega bowiem zgłoszeniu do masy upadłości. Sąd zgodził się z przedstawioną argumentacją i oddalił wniosek pełnomocnika banku o zawieszenie postępowania. Po odebraniu stanowisk stron, Sąd wydał wyrok częściowy oddalający apelację banku w zakresie ustalenia nieważności umowy.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą  adw. Anna Wolna-Sroka, adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.