Odfrankowienie umowy ING Banku Śląskiego

14 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie (SSO Krystian Szeląg, sygn. akt I C 171/21) stwierdził, że umowa ING Banku Śląskiego S.A. z listopada 2008 r. jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 50 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia zamknięcia rozprawy do dnia zapłaty, jako zwrot nadpłaconych rat kredytu. Sad zasądził również całość kosztów procesu wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. Katarzyna Szydłowska. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące.