Umowa zawarta z Bankiem Millennium uznana za nieważną

14 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Golda-Pauszek; XXVIII C 20250/22; poprzednia sygn. akt II C 3371/20), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w maju 2007 r. przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie rzecz powodów (…) kwotę ok. 135 tys. PLN oraz ok. 60 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia pouczenia przez Sąd o świadomości skutków stwierdzenia nieważności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 25 miesięcy.