Nieważność umowy Raiffeisen

W dniu 14 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. XXV C 2742/18 (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) wydał wyrok, w który:

  1. Zasądził od pozwanego Raiffeisen Bak International A.G. 85.900,50 PLN oraz 8.718,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r. zastrzegając, że spełnienie świadczenia uzależnione jest od zwrotu kwoty faktycznie wypłaconego kredytu lub zabezpieczenia roszczenia o zwrot świadczenia,
  2. Sąd uznał, że powód wygrał proces w całości pozostawiając szczegółowe wyliczenie kosztów referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.