Nieważność umowy Nordea Banku

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 315/20; SSO Paweł Duda) ustalił nieważność umowy d. banku NORDEA z sierpnia 2010 r. i zasądził zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami od dnia wezwania.

Sąd uznał, że klauzule odwołujące się do kursów wyznaczanych przez bank jednostronnie są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego (art. 353(1) kc.), który traktuje strony umowy jako równorzędne, bez władczej pozycji jednej z nich, a ponadto wypełnia przesłanki nieuczciwości w rozumieniu art. 385(1) kc. Eliminacja klauzul prowadzi do nieważności umowy jako dotyczących świadczeń głównych, chyba że sprzeciwi się temu konsument co nie ma tutaj miejsca.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.