Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany nieważna

Wyrok prawomocny. Umowa mBanku z 2007 r. o kredyt indeksowany w wysokości 480 tys. zł jest nieważna.

8 kwietnia 2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 746/19; SSA Bernard Chazan) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 września 2019 r. (II C 332/17; SSO Marcin Polakowski). W tym wyroku SO uznał, że umowę można wykonywać dalej bez indeksacji. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorców, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o zatrzymaniu. Koszty postępowania obciążają bank.

Strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.