Nieważność umowy mBanku

W dniu 22 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Monika Odzimkowska, sygn. III C 2348/20) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił nieważność umowy mBanku z 2009 r.  
  2. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów 125.905,96 PLN oraz 108.619,40 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 lipca 2020 r. do dnia zapłaty
  3. Ustalił, że pozwany mBank ponosi całość kosztów procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.