adw. Jacek Czabański dla Gazety Wyborczej: Sąd Najwyższy za nieważnością umowy

Do tej pory Sąd Najwyższy konsekwentnie twierdził, że umowy można wykonywać bez indeksacji, ale z pozostawieniem stawki LIBOR, co miało nie tylko eliminować ryzyko kredytobiorcy, ale również zapewniać efekt prewencyjny, czyli zniechęcać przedsiębiorców do narzucania nieuczciwych umów. W tym wyroku SN zajął stanowisko – na razie odosobnione – że w grę wchodzić powinna w takich sytuacjach nieważność umowy, w ślad za sugestią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w sprawie Dziubak – tłumaczy adwokat Jacek Czabański.

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25939384,niewazne-umowy-o-kredyty-frankowe-kontrowersyjne-uzasadnienie.html