5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, XXV C 2893/19) w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wydał wyrok w którym: I. Oddalił powództwo o zapłatę, gdyż kredytobiorcy zapłacili na rzecz banku mniej niż otrzymali; II. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest nieważna. III. Zasądził od Raiffeisen na rzecz powodów kwotę zwrot kosztów procesu.

Umowa jest nieważna bez względu na ustalanie kursów walut. Regulamin nie zawiera obiektywnych przesłanek do ustalenia kursów. Umowa jest sprzeczna z obowiązkiem zobowiązaniowym. Informacja o ryzyku nie ma w tej sprawie znaczenia ponieważ powódka zeznała, że jako pracownik banku wiedziała o ryzyku.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.