3 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha, I C 733/17) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku jest nieważna.

Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot przez nich płaconych, stwierdzając, jednocześnie, że jeżeli bank chce otrzymać zwrot wypłaconej kwoty kredytu, to powinien takie roszczenie zgłosić.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.