Nieważność umowy Deutsche Banku z 2009 r.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Maciej Nawrocki; XXVIII C 13561/21), wydał wyrok, w którym:I. ustalił nieważność umowy kredytowej Deutsche Banku z lipca 2009 r.;II. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 54.938,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;III.  zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138.967,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 września 2021 r. do dnia zapłaty;IV. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;V. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 11.834 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia...