Umowa Banku Millennium nieważna

Wyrokiem z 4 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5718/23; SSO Justyna Pec-Nosińska) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bankiem Millennium w maju 2007 r. na kwotę ok. 400 tys. zł. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 115 tys. zł i 30 tys. CHF. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, to jest zapłata tej kwoty nastąpi pod warunkiem jednoczesnego zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu. Sąd jednocześnie uznał, że odsetki za opóźnienie od dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty są należne dopiero od dnia 19.10.2023 r., kiedy bankowi...