Prawomocna wygrana z Raiffeisen International A.G., odsetki od doręczenia pozwu, zarzut zatrzymania nie został uwzględniony!

W dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 746/22; SSA Marzena Konsek-Bitkowska) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowe w Warszawie z dnia 21 lutego 2022 r. (sygn. III C 1047/19) ustalający nieważność umowy d. EFG Eurobank Ergasias i zasądzający na rzecz powodów ponad 128 tys. PLN i 53 tys. CHF. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od 5 października 2019 r. do dnia zapłaty. Sąd dokonał jedynie kosmetycznej zmiany i zasądził całość roszczenia o zapłatę na rzecz powoda z uwagi na dokonywanie faktycznych wpłat przez jednego z kredytobiorców, a kredytobiorcy nie byli małżeństwem. Dodatkowo Sąd...

Umowa zawarta z ING Bank Śląski prawomocnie nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 1680/21; SSA Aleksandra Korusiewicz) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 9 września 2021 r. (SSO Bogusława Kubica; II 843/20). Tym samym wyrok ustalający, że umowa jest nieważna i zasądzający od banku na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania i modyfikacji powództwa. Sprawa trwała od 2017 r. Początkowo, 11 kwietnia 2019 r. Sąd wydał wyrok niekorzystny w I instancji (II C 450/17). Wyrok ten został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z...