Sąd w Gdańsku kieruje nowe pytania do TSUE

Pytania Sądu w Gdańsku sugerują, że nieuczciwość umów dawnego GE Money Banku dotyczy tylko wysokości marży, uzyskiwanej na kursach stosowanych do przeliczeń zobowiązań z umowy kredytu, a nie całego mechanizmu indeksacji. Ponadto sąd pyta, czy aneks, który kilka lat później sprecyzował zasady ustalania tych kursów, uzdrawia poprzednie nieprawidłowości, a więc umowa nie może być już kwestionowana. To wszystko są tezy banków – mówi adwokat dr Jacek Czabański. Więcej na: https://www.money.pl/banki/nowe-pytania-do-tsue-frankowicze-moga-byc-spokojni-banki-nie-moga-zawieszac-postepowan-6471905008805505a.html