27 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (VI C 989/17)

Sąd uznał klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie kredytu waloryzowanego mBanku za nieuczciwe i bezskuteczne i nakazał zwrot kredytobiorcy ponad 35 tys. PLN.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski.